เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเป้าหมายใหม่ปี 2030 จัดการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นวาระสูงสุดเดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดทศวรรษใหม่ของความรับผิดชอบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากการทำงานของบริษัทไปสู่ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ท้าทายเป็นเสมือนหมุดยึดให้กับแผนงาน 2030 Progress Made Real ของบริษัท และยังเป็นการวางรากฐานลึกลงไปในความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีและข้อมูลที่ผสานรวมเข้ากับความมุ่งมั่นของมนุษยชาติจะกลายเป็นพลังในเชิงบวกที่ช่วยขับเคลื่อนโลกเสมอมา


“การปลดล็อคพลังของข้อมูลจะเพิ่มความก้าวหน้าให้กับมนุษยชาติได้มากกว่าพลังขับเคลื่อนอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า” ไมเคิล เดลล์ ประธานและซีอีโอ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนทั้งหลายในทั่วโลกเข้าถึงขุมพลังดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

ผลกระทบมวลรวมจากเทคโนโลยี ขอบเขต และความเชี่ยวชาญ
ภายในทศวรรษหน้า เดลล์ เทคโนโลยีส์ จะใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ครอบคลุมในระดับโลก รวมถึงความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและวัดผลได้สำหรับสังคมและโลก  โดยในปี 2030 บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

สร้างความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน
·      รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันในทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ซื้อไป
·      นำเข้าสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) โดยกว่าครึ่งของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุหมุนเวียน
·      บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุหมุนเวียนหรือรีไซเคิลทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์
·      พัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงานในสายซัพพลายเชน
·      ผลักดันโปรแกรมสภาพภูมิอากาศอิงตามฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโรงงาน ตลอดทั้งสายซัพพลายเชน และการดำเนินงาน จนถึงลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป้าอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ต่อรายได้ของหน่วยธุรกิจภายในปี 2030

ปลูกฝังความเป็นเอกภาพ
·      รับเข้าทำงาน พัฒนา และดูแลรักษาพนักงานผู้หญิงที่คิดเป็นสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานบริษัทในทั่วโลก และ 40 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริหารงานด้านบุคลากรในระดับโลก
·      รับเข้าทำงาน พัฒนา และรักษาทีมงานที่มีเชื้อสายละติน และผิวสี/แอฟริกันอเมริกัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในอเมริกา และ 15 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นผู้บริหารงานด้านบุคลากรในอเมริกา
·      ให้ความรู้แก่ 95 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกทีมงานทั้งหมด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอคติที่เกิดจากจิตใต้สำนึก รวมถึงการข่มขู่คุกคาม (harassment) การเหยียดโดยไม่ได้เจตนา (micro-aggression) รวมถึงสิทธิพิเศษ

ปฏิรูปการใช้ชีวิต
·      สร้างความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาพ การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้คน 1,000 ล้านคน
·      ปฏิรูปองค์กรไม่แสวงกำไรนับ 1,000 แห่งสู่ระบบดิจิทัล
·      กระตุ้นให้ 75 เปอร์เซ็นต์ ของสมาชิกทีมได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อการกุศล และเป็นอาสาสมัครในชุมชน

จรรยาบรรณและความเป็นส่วนตัว นับเป็นพื้นฐานของแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคมและองค์กรของเดลล์ เทคโนโลยีส์ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2030 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสด้วยการทำให้กระบวนการควบคุมจัดการข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงลบและแชร์ข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น  บริษัทฯ จะต่อยอด passion ของทั้งพันธมิตรและสมาชิกทีมงานในเรื่องของจรรยาบรรณและความเป็นเอกภาพ โดยนำเครื่องมือระบบดิจิทัลมาช่วยเพื่อให้ได้มุมมองเชิงลึก รวมถึงการวัดผลและติดตามประเด็นเรื่องของคอมไพลแอนซ์โดยนำข้อมูลจากดิจิทัลมาใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับรายการทั้งหมดของเป้าหมายปี 2030 สามารถเข้าไปดูได้ที่ delltechnologies.com/2030goals โดยเป้าหมายที่ท้าทายและปฏิบัติได้จริงเหล่านี้ครอบคลุมและหยั่งลึกอยู่ในธุรกิจ อีกทั้งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.