เทนเซ็นต์ คลาวด์ หนุนสถาบันการเงิน ยกระดับการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘Smart BFSI’เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ แนะนำสถาบันการเงิน ยกระดับการให้บริการทางการเงินด้วยโซลูชันคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเสริมศักยภาพ และเติมเต็มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างตรงจุด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อบริการทางการเงินดิจิทัลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยตัวอย่างความสำเร็จจาก WeBank ดิจิทัลแบงก์รายใหญ่จากประเทศจี ในการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์จากเทนเซ็นต์ในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด และกลายเป็น ‘Smart BFSI’ (BFSI: Banking, financial services และ insurance) ได้อย่างเต็มตัว 

มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา คนไทยมีพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมองหาความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร นอกจากนี้ความต้องการของผู้บริโภคต่อบริการทางการเงินดิจิทัลยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สถาบันทางการเงินจึงควรคำนึงถึงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

เทคโนโลยีคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเสริมศักยภาพ และเติมเต็มช่องว่างของการให้บริการลูกค้าสำหรับสถาบันการเงินได้อย่างตรงจุด ผู้ประกอบการควรมองหาเทคโนโลยี หรือโซลูชันคลาวด์อัจฉริยะที่จะช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจ ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ พร้อมยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart BFSI ได้ในที่สุด”

 

ความสำเร็จของ WeBank ดิจิทัลแบงก์จากประเทศจีน ในการปรับใช้เทคโนโลยี และโซลูชันอัจฉริยะในการดำเนินธุรกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบปฏิบัติการคลาวด์ที่คล่องตัว และทรงพลัง ได้ช่วยสร้างความยืดหยุ่น
รวมถึงเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคารได้ถึง 80% และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มไปได้ถึง 80% พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการ
จัดการกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ WeBank สามารถจัดการธุรกรรมได้มากกว่าร้อยล้านรายการได้ภายในวันเดียว สำหรับโซลูชันคลาวด์ของ WeBank ประกอบด้วย

 

  • ระบบการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR-enabled identification system) โซลูชันที่ช่วยยืนยันความปลอดภัยของการพิสูจน์ตัวตน ด้วยการให้บริการการจดจำตัวอักษรที่มีความแม่นยำสูงในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการป้อนข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานจากทางไกลได้อย่างถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีการอ่านความเคลื่อนไหวของริมฝีปากและการจดจำใบหน้าของเทนเซ็นต์ คลาวด์ 
  • ระบบการจัดการข้ามโดเมน (cross-domain management system) ช่วยให้การปรับเพิ่ม หรือลดสเกลระบบประมวลผลธุรกรรมทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพด้านแพลตฟอร์มของธนาคารให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ และลดปัญหาจากข้อผิดพลาดในกรณีเครือข่ายระบบล่ม

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ในฐานะผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการคลาวด์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และยืดหยุ่น พร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มสถาบันทางการเงินในการปรับตัวเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มรชาง กล่าวสรุป

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.