หัวเว่ย ตอกย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและสังคมไทยแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ "โควิด-19" (Covid-19) ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิบัติตามขั้นตอนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ตอกย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสังคมไทย
ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคำแนะนำจากรัฐบาลจีน รวมถึงทีมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของบริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อที่สำนักงานทุกคนมาตรการสำคัญที่นำมาบังคับใช้ ได้แก่ การงดหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนโดยไม่จำเป็น และหากเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย ห้ามมิให้เข้าที่ทำงานโดยให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการป่วยใด ๆ ก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขอนามัยทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงานและโรงอาหาร บริการแจกหน้ากากอนามัย และการกำหนดให้พนักงานทุกคนและผู้ที่มาติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น มาตรการป้องกันเหล่านี้บังคับใช้กับพนักงานทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ด้วย


ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน

บริการเจลล้างมือทั่วพื้นที่สำนักงาน
cid:image026.jpg@01D5E28E.7A27CDC0

ทั้งพนักงานและผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
โดยหัวเว่ย ประเทศไทย มีบริการแจกหน้ากากอนามัยให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่สำนักงาน

นอกเหนือจากมาตรการที่ออกมาสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อที่สำนักงานแล้ว หัวเว่ย ประเทศไทย ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทุกวัน อาทิ ที่จับประตู ลิฟท์ และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอากาศในสำนักงาน โรงอาหาร ตลอดจนยานพาหนะของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา  นอกจากนี้ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจะต้องทิ้งลงในถังพิเศษเท่านั้น และบริษัทยังได้กำชับให้พนักงานทุกคนที่ให้บริการหรือซ่อมบำรุงแก่ลูกค้านอกสถานที่ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันด้วย


หมั่นทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ที่จับประตู ลิฟท์ ราวบันไดทุก ๆ 2 ชั่วโมง

มีการทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของอาคารสำนักงาน ตลอดจนยานพาหนะของบริษัท

ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วพื้นที่สำนักงานและโรงอาหาร

หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจะต้องทิ้งลงในถังขยะพิเศษที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

มีการจัดอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันให้แก่พนักงานหัวเว่ยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนฉุกเฉินนี้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนดขึ้นโดยทีมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของหัวเว่ยในประเทศจีน โดยบริษัทหัวเว่ยได้มีแผนและนโยบายในการรับมือกับภัยคุกคามของโรคระบาดไว้อย่างครอบคลุม สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสำนักงานของหัวเว่ยนอกประเทศจีน รวมถึงสำนักงานตัวแทน ศูนย์วิจัย หรือศูนย์บริการต่าง ๆ ของหัวเว่ยแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.