ซัมซุงประกาศผล 5 เยาวชนผู้ชนะโครงการ Young Talent Contest เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์หลังจากเปิดตัวโครงการ “Young Talent Contest” การประกวดออกแบบภาพกราฟิกเพื่อปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้แก่ซัมซุง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากเยาวชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการ แต่งแต้มสีสันและเรื่องราวภายใต้หัวข้อ SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่บ้านให้ดีกว่าแบบครบๆ ทั้งสุขภาพดี บันเทิงเด็ด เซอร์วิสครบด้าน และส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 120 ผลงาน ซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ และซัมซุงเชื่อว่าจินตนาการเหล่านี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

 

นายจองชุง ปาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ให้เยาวชนไทยแสดงไอเดีย แลกเปลี่ยนความคิด ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกใบนี้ ซึ่งผลงานของน้องๆ แสดงให้เห็นถึงมุมมองด้านนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของซัมซุง รวมไปถึงไอเดียสดใหม่ที่ซัมซุงสามารถนำไปต่อยอดและออกแบบเพื่อพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นไป ตลอดจนส่งต่อความมุ่งมั่นของซัมซุงที่ต้องการให้คนไทยมี ‘สุขภาพที่ดีกว่า ความสุขที่มากกว่า และได้รับความเอาใจใส่ที่เหนือกว่า’ ผ่านสินค้าและบริการของซัมซุงในอนาคต โดยซัมซุงจะยังคงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปในปีหน้า เพื่อเปิดรับความคิด ส่งเสริมศักยภาพ และสนับสนุนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ต่อไป”

  

โดยครั้งนี้ซัมซุงได้คัดเลือกผู้ชนะทั้ง คนที่มีผลงานการออกแบบภาพที่ตรงตามเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ การบอกเล่าแนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้และการนำไปใช้ ความแปลกใหม่ของไอเดีย ความสวยงามและองค์ประกอบของภาพ ดังต่อไปนี้

 รางวัลชนะเลิศ “Paradise in home” ผลงานจาก นางสาววิกาวี รัตนมณี อายุ 20 ปี จังหวัดตรัง

 

“การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเปรียบเสมือนการได้ขึ้นสวรรค์ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดเทคโนโลยีและบริการสุดล้ำจาก SAMSUNG ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้พวเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีสุขภาพดี  ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ที่พวกเราทุกคนต้องอยู่บ้าน และเทคโนโลยีของ SAMSUNG ก็ทำให้การอยู่บ้านมีความสุขมากขึ้น”

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “Into Samsung Galaxy เข้าสู่จักรวาลซัมซุง ผลงานจาก นายปรัชชา ใจช่วง อายุ 19 ปี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

“เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าไปเลือกดูสินค้าที่ร้านเป็นเรื่องที่ไม่สะดวก ผมจึงนึกถึงนวัตกรรม VR (Virtual Reality) คือการจำลองสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งของต่างๆ ในรูปแบบ 3ถ้าลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ของซัมซุงผ่านนวัตกรรม VR ได้ ก็จะช่วยลดการเดินทาง และนอกจากนั้นยังสามารถนำสินค้ามาจำลองตกแต่งให้มีความเหมาะสมกับบ้านและไลฟ์สไตล์ จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และทำให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุงมากขึ้นอีก และเป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ตามคอนเซปท์ Better Normal

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “Work Form Heart” ผลงานจาก นางสาวกุลิสรา โชคชัยวิทัศน์ อายุ 21 ปี

จังหวัดกระบี่

 

“การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal และท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ต้อง Work from Home โดยที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ทำกิจกรรมทุกอย่างที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือ ทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ จึงทำให้หลายคนรู้สึกว่าบ้านไม่ได้เป็นเป็นที่ที่ปลอดภัย Safe Zone และไม่อบอุ่นอีกต่อไป แต่ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ของซัมซุงอยู่ในบ้าน การใส่ใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นให้เข้ากับ lifestyle ทำให้การอยู่บ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของซัมซุง ที่มาช่วยตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตที่ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ความสนุกความบันเทิง และการดูแลเอาใจใส่ สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น”

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม “Smart Living” ผลงานจาก นางสาวอโรชา ทิพยไกรศร อายุ 21 ปี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

“คอนเซปต์คือ “วิถีชีวิตใหม่ในบ้านหลังเดิม” เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้คนใช้ชิวิตอยู่ในบ้านมากขึ้น บ้านจึงมีฟังก์ชั่นครบ ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมด้วยผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ที่สร้าง new value ให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้านด้วยเทคโนโลยี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นำเสนอนั้นจะทำให้กลมกลืนไปกับบ้าน เพื่อแสดงให้เห็นว่าซัมซุง ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทำให้บ้านที่เป็น Safe Zone ของทุกคน  และส่งเสริมให้ความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในบ้านหลังเดิม เป็นชีวิตที่ดีขึ้น”

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ “Even Egypt GOD use Samsung” ผลงานจาก นางสาวโยษิตา นิยมพงษ์  อายุ 18 ปี

จังหวัดสกลนคร

 

“อียิปต์เป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรื่องมากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี และแนวความคิด จึงเลือกที่จะใช้อารยธรรมอียิปต์เพื่อนำเสนอถึงความรุ่งเรืองของซัมซุง ที่ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน และคิดว่าจะดีแค่ไหน ถ้าเทพอียิปต์ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Better Normal ในแบบของดิฉัน”

 

นอกจากนี้ ซัมซุงยังมอบของรางวัลสุดพิเศษมาร์ทโฟน Galaxy Z Fold3 5G (512 GB) ให้แก่ผู้ชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle TV รุ่น The Serif QLED 50 นิ้วGalaxy Z Flip3 5G (128 GB) Galaxy Tab S7+ 5G (256 GB) และ Smart Monitor With Mobile Connectivity M7 ขนาด 32’’ สำหรับผู้ชนะรองอันดับหนึ่งถึงอันดับสี่ โดยผลงานของผู้ชนะการประกวดทั้ง คนจะได้รับการตีพิมพ์ลงบนแค็ตตาล็อกซัมซุงประจำปี 2565 อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.