Baramizi เปิดตัว Branding Tech ใหม่ กับรางวัล Superfans Award ในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Brand Superfans Award 2022”บารามีซี่ (Baramizi) ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดตัว Branding Tech แพลตฟอร์มที่ช่วยให้แบรนด์มอนิเตอร์อัตราความรักที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Superfans Index) ในงานสัมมนาออนไลน์ “Thailand Brand Superfans Award 2022” ครั้งแรกกับการประกาศผล Social Superfans Award ของวงการร้านอาหารในประเทศไทยที่แบรนด์ไหนอยู่ในใจผู้บริโภคมากที่สุด และเปิดฟอรั่มเสวนาของแบรนด์สุดเจ๋ง ผนึกรวมทั้งรุ่นใหญ่ กลาง เล็ก และน้องใหม่ แห่งวงการร้านอาหารของไทย สู่การต่อยอดให้ทุกแบรนด์ในประเทศมีความแข็งแกร่ง พร้อมเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทยสู่ระดับสากล ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีวันนี้

 

นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บารามีซี่ จำกัด เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ที่ไวกว่าย่อมได้เปรียบ การประเมินและวัดผลแบรนด์อย่างไรให้มีความรวดเร็วจึงมีความสำคัญ เพื่อสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Brand Boost เครื่องมือ Branding Tech ที่ให้เจ้าของแบรนด์สามารถมอนิเตอร์ผลของแบรนด์ตัวเองได้อย่างทันท่วงที ทำให้มองเห็นโอกาส และปัญหาของแบรนด์ก่อน หรือการพูดถึงแบรนด์ในเชิงทางบวกและทางลบอย่างไร ที่สำคัญทำให้เห็นดัชนีชี้วัดแบรนด์ตัวสำคัญ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ Superfans อัตราความรักที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ หากเจ้าของแบรนด์หรือคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแบรนด์ได้เห็นข้อมูลก็จะช่วยให้สามารถปรับทิศทางหรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน โดยข้อมูลที่มาแสดงผลบน Brand Boost นั้น เกิดจากการเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่มีการพูดถึงตลอด 24 ชม. ผ่านระบบการคัดกรองคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ และนำเข้าสูตรที่มีการผูกไว้ในระบบหลังบ้าน เพื่อให้เห็นเป็นตัวเลขและสามารถนำมาตีความในเชิงธุรกิจต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าคนกำลังพูดถึงแบรนด์เราอย่างไร หรืออยากได้สินค้า บริการแบบไหน 


ล่าสุดเตรียมจัดงานสัมมนา “Thailand Brand Superfans Award 2022” ในวงการอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งแรก! ที่จะได้เห็นว่าแบรนด์ไหนมีอัตราความเป็น Superfans สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่ ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมทั้งแชร์ความรู้ทางเทคโนโลยีในการสร้างแบรนด์และวัดผลความสำเร็จของแบรนด์ยุคใหม่ เพื่อให้ทุกแบรนด์ของไทยพัฒนาศักยภาพจนเป็นส่วนหนึ่งของ “Branding Economy” ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

งานสัมมนา “Thailand Brand Superfans Award 2022” ภายใต้งาน Bangkpok Design Week 2022 จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสร้างแบรนด์และการวัดผลความสำเร็จของแบรนด์ให้สอดรับกับบริบทใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ภาคธุรกิจให้ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ สร้างความเข้าใจว่าทำไม “Brand Superfans Index” จึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความแข็งแรงของแบรนด์ในยุคนี้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จได้ในยุคใหม่ ที่ยึดหลักตามโมเดล Brand Future Valuation (BFV) โดยเลือกนำวงการอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ เราหวังว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์ไทยในระดับสากล และต้องการมองเห็นภาครัฐให้ความสําคัญกับ Branding Economy ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายจุลเกียรติกล่าว

 

ทั้งนี้ งานสัมมนา “Thailand Brand Superfans Award 2022” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทาง FB Live ใน Thailand Brand Superfans FB และ Baramizi FB ตั้งแต่เวลา 13.40 - 16.30 น. มีโฮไลท์ในงาน ดังนี้

-            Branding Economy การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องอย่างไร กับการเพิ่มความขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดย รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-     เทรนด์การสร้างแบรนด์ยุคใหม่ทําไมต้องเร่งสร้าง Brand Superfans โดย นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บารามีซี่ จำกัด

-              เทคโนโลยีที่สําคัญในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ Branding Tech โดย นายวัชระ เอมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

-             ประกาศรางวัล Social Super Fans Award 2022 ในวงการร้านอาหาร

-             วิเคราะห์ความสําเร็จของแบรนด์สุดเจ๋งในวงการร้านอาหาร ทําอย่างไรจึงสร้าง Brand Superfans โดย รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ ผู้วิจัย BFV Model อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการ บริษัท บารามีซี่ แล็บ จำกัด

 
ทั้งนี้ Baramizi คาดว่างานสัมมนาดังกล่าวจะสร้างความตระหนักในความสําคัญของ Branding Economy โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านอาหาร กระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ภาคธุรกิจในการสร้างแบรนดที่ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน ได้เห็นแนวทางจากการสร้างแบรนด์ของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จ จนเกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินธุรกิจ ได้รับมุมมองใหม่ ๆ จากผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างแบรนด์ยุคปัจจุบัน ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับทุกธุรกิจไ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.