ลาก่อน Internet Explorer หยุดการ Support แล้ววันนี้ สิ้นสุดการเดินทางจากปี 1995 - 2022

ในที่สุดการเดินทางของ Internet Explorer โปรแกรมท่องเว็บแรกๆ ของทุกคนได้เวลาหยุดและโกบมือลากันไปแล้วโดยล่าสุดนี้ มีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ จะมีการ Support Browser นี้ที่เกิดมาตั้งแต่ปี 1995

อย่างไรก็ตามการหยุด Support ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า IE จะหายไปเลย แต่จริงๆ แล้ว Microsoft EDGE ยังมีฟีเจอร์ IE Mode ท่องเว็บที่ยังไม่ได้ปรับตัวเป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้อยู่ครับ


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.