HwaCom เผยข้อมูลโลกอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงหลังโควิดHwaCom Systems Inc. เป็นบริษัทที่พัฒนาและหลอมรวมผลิตภัณฑ์ บริการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บริการข่าวกรอง ข้อมูล ความปลอดภัยและแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียร่วมกับคู่ค้าในไต้หวัน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและบริการด้าน IOT พร้อมยังร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านการวิจัยพัฒนาและการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้ตอบโจทย์การให้บริการ เช่น การจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ – Cyber Monitor โดยมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มโทรคมนาคม การคมนาคม การศึกษา รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยข้อมูลถึงเทรนด์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านเครือข่าย และการสื่อสาร ซึ่งองค์กรต่างๆ มีการลงทุนกับการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการแข่งขันทางธุรกิจ


ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 ทำให้ในหลายเมืองใหญ่ๆ ล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีการปิดสถานที่ทำงานและโรงเรียน จึงเกิดรูปแบบการทำงานจากที่บ้านหรือ work for home และการเรียนออนไลน์จึงเป็นโซลูชั่นสำหรับองค์กรและโรงเรียนในช่วงการระบาดใหญ่ ดังนั้ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครือข่ายจึงเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของเครือข่าย ความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์เพิ่ม ซึ่งผู้ดูแลระบบไอทีจึงต้องมอนิเตอร์การทำงานของระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเข้มข้นในทุกอุตสาหกรรม


สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และกลุ่มผู้ค้าปลีก มีแนวโน้มการใช้เครือข่ายและการมีห้องดาต้าเซ็นเตอร์ (IDC) ของตนเอง ซึ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขององค์กรขนาดใหญ่หรือร้านค้าในเครือของผู้ค้าปลีกจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างจากผู้ขายหลายรายเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมมีขนาดใหญ่และซับซ้อน ดังนั้นผู้ดูแลระบบไอทีจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในสำนักงานใหญ่ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องดูแลในส่วนต่าง ๆ ของสาขาด้วย ทำให้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพรองรับการทำงานจำนวนมากเพื่อไม่ให้หยุดชะงักและอาจทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากในกระบวนการผลิตและธุรกิจ ดังนั้นการจัดการเครือข่ายเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยองค์กรจะลงทุนระบบเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ทำให้ธุรกิจสะดุด


  • สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์
  • สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจาย
  • การไหลของข้อมูล
ในกรณีของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์, ข้อมูลจะไหลผ่านจุดต่าง ๆ ที่


ข้อมูลต้องไหลผ่านจุดศูนย์กลาง โดยไม่มีจุดเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์


ข้อมูลไหลผ่านจุดต่าง ๆ โดยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ต้อง


ผ่านก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึง


การไหลของการสื่อสารข้อมูล


กระแสของการสื่อสารข้อมูลส่วนใหญ่เป็นแนวตั้ง


โฟลว์การสื่อสารข้อมูลในกรณีนี้เปิดกว้างและเป็นอิสระ


ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล


ความเป็นส่วนตัวเป็นปัญหาเนื่องจากหน่วยงานและการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่กระจายอำนาจ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล รัฐบาลสามารถติดตาม


การไหลของข้อมูลสถาปัตยกรรมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับข้อมูลและ


ข้อมูลของพวกเขา


การเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจาย


อำนาจเป็นที่รู้จักในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและ


ความเป็นส่วนตัว


ความเสี่ยงในการล้มเหลว


การเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์อาจเกิดความล้มเหลว


จากความผิดพลาดเพียงจุดเดียว


การเชื่อมต่อของสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจาย


ศูนย์นั้นเกี่ยวข้องกับจุดเชื่อมต่อหรือโหนดที่หลากหลายซึ่งข้อมูลผ่าน การป้องกันความเสี่ยงจากความล้มเหลวของ


จุดเดียว


 


ตารางการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ


จากตารางเปรียบเทียบด้านบน สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบกระจายมีประโยชน์ในการช่วยให้การไหลของข้อมูลมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยดีกว่าสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบไอทีจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดในระบบเครือข่ายด้วย จากรายงานของ Garner พบว่า 80% ของเวลาในการแก้ไขอินเทอร์เน็ตที่ผิดพลาดนั้นสูญเปล่าไปกับการค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภาพเครือข่ายและผลผลิตขององค์กรมีความสัมพันธ์ตามสัดส่วน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานและนำการพัฒนาในเชิงบวกมาสู่องค์กร จากแผนภูมิด้านล่าง ประมาณ 50% ของความผิดพลาดของเครือข่ายเกิดจากการกำหนดค่าผิดพลาดและแบนด์วิดธ์ที่โอเวอร์โหลด 


HwaCom มีซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อลดการหยุดชะงักของบริการที่เกิดจากความผิดพลาด ควรมีการแจ้งระบุถึงรายละเอียดข้อผิดพลาดแบบเชิงรุก ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายอันดับแรก ซอฟต์แวร์ต้องรองรับการทำงานแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและองค์มีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายยี่ห้อ อันดับสอง ระบบต้องสร้างภายใต้ขอบเขต 5M (FCAPS), FCAPS ย่อมาจาก Fault Management, Configuration Management, Accounting Management, Performance Management และ Security Management


นอกจากนี้การจัดการความผิดพลาด (Fault Management) เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ระบบต้องมีเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องในระบบแล้วแจ้งให้ผู้ดูแลระบบไอทีทราบ การตรวจจับและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเหตุผลหลักในการติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่าย เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ระบบสามารถค้นหาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติและสร้างรายงานอุปกรณ์เพื่อการจัดการ สำหรับระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถตั้งแจ้งเตือนไปยังเครื่องมือต่าง ๆ หรือบนแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้แบบเรียลไทม์ การส่งสคริปต์ไปยังข้อบกพร่องยังหมายความว่าสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ เนื่องจากเวลาซ่อมแซมส่วนใหญ่ 80% จะหมดไปกับการค้นหาตำแหน่งของข้อบกพร่อง ฟังก์ชันการจัดการข้อบกพร่องจึงช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการเครือข่ายเพิ่มเติม


 


จุดเด่นด้านการจัดการบัญชี (Accounting Management) เป็นการตรวจสอบและรายงานโฟลว์ในช่องทาง อุปกรณ์ กลุ่ม และพื้นที่เฉพาะ ข้อมูลสามารถช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีมองเห็นทราฟฟิคและแม้กระทั่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน ปัญหาแบนด์วิดท์ที่โอเวอร์โหลดสามารถจัดการได้ในเชิงรุกโดยการจัดการนี้ ในขณะที่ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถวิเคราะห์ปริมาณการรับส่งข้อมูลย่อยไปยังระดับพอร์ตแต่ละพอร์ต เพื่อจัดการการใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด แทนที่จะอัปเกรดแบนด์วิดท์แบบพาสซีฟซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทางด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมเครือข่ายตั้งแต่แบนด์วิดท์ของผู้ใช้ อุปกรณ์ และกลุ่มแต่ละรายไปจนถึงทั้งระบบ วิเคราะห์ทราฟฟิกและจัดการ NetFlow ของผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบริการ การวิเคราะห์อาจเป็นข้อเสนอแนะเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบการจัดการเครือข่ายมีบทบาทพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากแหล่งที่ไม่เป็นมิตร เช่น เว็บลิงก์หรือเซิร์ฟเวอร์ มันสามารถบล็อกสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันการโจมตีเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถจัดการพฤติกรรมของผู้ใช้จากการเข้าถึงระบบภายในไปยังไซต์เหล่านั้น


พร้อมยกกรณีศึกษานักพัฒนา Cyber Monitor ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเครือข่ายอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ รองรับเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันและมีอินเทอร์เฟซแบบครบวงจรที่สามารถตรวจสอบระบบข้ามแบรนด์ได้ Cyber Monitor สามารถจัดการอุปกรณ์เครือข่ายจากแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IT, ความปลอดภัยเครือข่าย, OT หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดก็สามารถจัดการได้ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถรวบรวม NetFlow วิเคราะห์การรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ผิดปกติ และค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว และระบุเพิ่มเติมว่ามีการทดสอบในสภาพแวดล้อมโทรคมนาคม สอดคล้องกับการจัดการ Telecom Class 5M (FCAPS) และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่ง และองค์กรเพื่อให้บริการการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด


ทั้งนี้ในการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะของ Cyber Monitor ได้ผสานรวมกับโมดูล AIOps (ซึ่งสามารถคาดการณ์และเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กำหนดเกณฑ์และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา) การสร้างรายงานบันทึกตัวแปรสำหรับผู้ดูแลระบบไอที และแม้แต่ห้องดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) การแสดงภาพ 3 มิติก็เช่นกัน โดยคำนึงถึงความต้องการที่ปรับขนาดได้ มีซอฟต์แวร์การจัดการเครือข่ายอัจฉริยะมากมายในตลาด เช่น Nagios, PRTG, SolarWinds และ Cyber Monitor เป็นต้น ซอฟต์แวร์แบรนด์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายองค์กร และแต่ละซอฟต์แวร์ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น SolarWinds เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานมากที่สุด และมีผู้ดูแลระบบไอทีที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้เพื่อใช้งานระบบที่ซับซ้อน นอกจากนี้ SolarWinds ยังต้องการการติดตั้งโมดูลและเครื่องมือต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด


อย่างไรก็ตาม งานพื้นฐานของการใช้อินเตอร์เน็ตยังมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น และบริการของเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการดำเนินงานและผลิตภาพขององค์กร ดังนั้น ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่งเองจึงเป็นจุดที่ดีที่ควรพิจารณาในระบบ เนื่องจากเอนทิตีและการดำเนินการสามารถเติบโตได้ในขอบเขตที่ยาวนาน


สำหรับแนวโน้มการเฝ้าระวังทางไซเบอร์ในประเทศไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเติบโตและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เป็นเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมของเอเชีย เนื่องมาจากมีการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เช่น Switch จากสหรัฐอเมริกา Bosch จากเยอรมนี NTT Global Data Centers จากญี่ปุ่น และ Huawei จากประเทศจีน หน่วยงานภาครัฐและภาคการค้าได้ร่วมมือกันตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาค เห็นได้ชัดว่าวัตถุประสงค์ดิจิทัลของประเทศไทยมีปัจจัยเร่งด่วนมากขึ้นภายหลังการระบาดใหญ่ทั่วโลก


ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของตนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิผล Cyber Monitor ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดสำหรับการจัดการเครือข่าย เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ Cyber Monitor ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่ง และองค์กรแล้ว Cyber Monitor สามารถให้บริการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจในประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.