JTS Talk @KMITL การแลกเปลี่ยนความรู้ของธุรกิจ Bitcoin Mining กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน

 


เมื่อเร็วๆ นี้ คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม JTS Talk ให้กับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ วิศวกรรมกับโอกาสในโลกอนาคต  ทิศทาง Bitcoin และ Miner รวมทั้ง เทคโนโลยีบล็อกเชน การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับเหมืองขุดบิทคอยท์


รวมถึงการแนะนำแนวคิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับการส่งเสริมเทรนพลังงานสะอาดให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะสร้างโอกาสการทำงานให้กับนักศึกษาสายอาชีพวิศวกรรมในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ JTS Young Blood 2022 เป็นโครงการให้ความสนับสนุนนักศึกษาที่ดำเนินการจัดทำโครงการปริญญานิพนธ์ หรือโปรเจ็กต์จบเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการบรรยายที่เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ตอบคำถาม โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก  #JTSYoungBloodStartup

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.