อีริคสันจับมือยูเนสโก้พัฒนาทักษะ AI ให้เยาวชนในงาน “Mobile Learning Week 2019”อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) และยูเนสโก้ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) จับมือกันมอบความรู้และสนับสนุนเยาวชน พัฒนาโครงการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล เน้นด้านสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence: AI) สำหรับคนรุ่นใหม่ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของยูเนสโก้เป้าหมายที่ 4 คือ การศึกษาที่เท่าเทียม และเป้าหมายข้ออื่น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถือ, ระบบคลาวด์, Internet of Things (IoT), การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคน (automation) และสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence: AI) จึงต้องมีการนำทักษะใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในโลกของการทำงาน โอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอ และไม่เพียงแต่สามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจได้ แต่ยังสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเร่งกระบวนการ Digitalization และเทคโนโลยีอย่าง AI
ในด้านการศึกษา AI สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ปรับระบบต่าง ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ บริหารการเรียนการสอน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดย AI จะนำความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ และช่องทางการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน
ดังนั้น อีริคสันและยูเนสโก้จึงดึงจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรมาสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้เรื่อง AI และทักษะทางด้านดิจิทัลที่สำคัญอื่น ๆ ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้น:
      การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้าน AI และคอร์สพัฒนาความรู้เรื่องดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการทั่วโลก
      การฝึกอบรมทักษะความรู้เรื่อง AI และสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
      การสนับสนุนผู้ฝึกสอนในด้านการบริหารศูนย์กลาง AI และงาน Hackathon (โปรแกรมเมอร์รวมตัวกันพัฒนาซอฟต์แวร์) เพื่อสอนการสร้างแอพพลิเคชั่นส์ AI ให้แก่เยาวชน
ฮีทเธอร์ จอห์นสัน รองประธานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อีริคสัน กล่าวว่า “ที่อีริคสัน เราเชื่อว่าการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนาความยั่งยืน การร่วมมือกันขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในการพัฒนา AI ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเราในการนำผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ให้แก่กัน”
บอร์ฮีน ชัคราวน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ยูเนสโก้ กล่าวว่า “ที่ยูเนสโก้ เราเชื่อว่าควรนำ AI มาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการเรียนการสอนและโครงการอบรมแบบใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตและการทำงานในยุค AI การร่วมมือกับอีริคสันถือว่าเป็นจุดสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในข้อนี้”
โครงการริเริ่มดังกล่าวนี้ได้เปิดตัวที่งาน Mobile Learning Week 2019 ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ทางการศึกษาของยูเนสโก้ จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก้ ณ กรุงปารีส วันที่ 4-8 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีจากทั่วโลกมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา AI และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ประเทศสมาชิกยูเนสโก้ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการนี้และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ AI สำหรับเยาวชนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.