JAS และ 3BB ส่งมอบถุงยังชีพให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความความเดือดร้อนจากอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ

จากสถานการณ์อุทกภัยหนักในพื้นที่ของไทย หลายๆ จังหวัดได้รับความเสียหาย จากมวลน้ำเข้าท่วมที่พักอาศัย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว JAS และ 3BB ได้ติดตามสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและลูกค้า ได้อย่างทันท่วงที

ล่าสุด JAS และ 3BB รวมทั้ง บริษัทโมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการจังหวัด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “กลุ่มบริษัทจัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” พื้นที่ ชุมชนวังกลาง ชุมชนสำโรงชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คุ้มบ้านน้อยหัวนา คุ้มบ้านฉางข้าว และคุ้มบ้านโคกช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ชุมชนกุดแคน-หัวถนน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด หากลูกค้ามีปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งผ่าน Call Center 1530 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application 3BB Member เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  JAS และ 3BB ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.