Cloud 11 ผ่านการรับรอง WiredScore สู่การเป็น Smart Building ระดับโลก เสริมแกร่งระบบนิเวศคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เพื่อเป็นฮับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียCloud 11 (คลาวด์ อีเลฟเว่น) Theme project แห่งที่สอง ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WiredScore (วายร์สกอร์) บริษัทระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มจัดอันดับการเชื่อมต่อทางดิจิทัลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย Cloud 11 เป็นกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์แรกของไทยที่ผ่านการรับรอง WiredScore ในระดับ Platinum โดยสะท้อนให้เห็นว่า Cloud 11 ที่นอกจากจะตั้งเป้าเป็นฮับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมุ่งมั่นที่จะ ‘Empowering Creators’ แล้ว ยังได้มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีอันล้ำสมัยมาพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Building ตลอดจนเชื่อมโลกทั้งใบมาไว้ที่ Cloud 11 ผ่าน Digital Connectivity ให้ครีเอเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่นได้อย่างที่ต้องการ และมีมาตรฐานระดับโลกคุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ MQDC กล่าวว่า “MQDC ไม่ได้เป็นเพียงผู้พัฒนาอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่เราตั้งใจพัฒนาอาคารสำนักงานให้ตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้ครบทุกมิติ และมุ่งสร้างไลฟ์สไตล์ แบบ Sustainnovation Living ซึ่งเป็นแนวทางการอยู่อาศัยแห่งอนาคต โดยใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเป็นอย่างมาก โดยเราได้ลงทุนกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ด้วยการผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาโครงการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เช่าและผู้ใช้งานอาคารให้ได้มากที่สุด เพราะเราเชื่อว่าการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน และชุมชนข้างเคียงในอนาคต อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเราคือ  ‘For All Well-being’ ที่พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ของทุกสรรพสิ่งให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”คุณองศา จรรยาประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการ Cloud 11 กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานของ Cloud 11 ให้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนา โครงการฯ ของเราให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันไปสู่เป้าหมายให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเป็นการสนับสนุนความตั้งใจที่ต้องการให้โครงการของเราเป็นชุมชนของครีเอเตอร์และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการ Cloud 11 ได้รับมาตรฐานของ WiredScore ในระดับ Platinum ที่เป็นมาตรฐานระดับที่สูงที่สุด ซึ่งระหว่างการพัฒนา เรามีทีมทำงานร่วมกับ WiredScore โดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ประเมิน ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานของโครงการฯ ทั้งหมดนี้เพื่อยืนยันว่า โครงการฯ ของเราสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้ ตลอดจนส่งเสริมประสบการณ์ทางดิจิทัลให้กับผู้เช่า ผู้ใช้งาน และถือเป็นจุดแข็งที่นักลงทุนจะตัดสินใจเลือก Cloud 11 เป็นพาร์ทเนอร์ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งทำให้ธุรกิจของคู่ค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีความยั่งยืน”

Cloud 11 เปิดรับจองพื้นที่ศูนย์การค้าและสำนักงานแล้ว บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง www.cloud11bangkok.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.