ETDA เฟ้นหาแนวคิดสุดเจ๋ง! จัด EDC Pitching “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  สำนักข่าวไทย อสมท และ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) เร่งติดอาวุธความรู้ให้รู้เท่าทันการใช้ออนไลน์ ยกระดับโปรแกรม ETDA Digital Citizen หรือ EDC สู่กิจกรรมการแข่งขัน EDC Pitching ปีแรก ในหัวข้อ “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ชวนเหล่า EDC Trainer ประชาชนที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย ทุก Gen ร่วมส่งแผนไอเดีย ที่สะท้อนถึงแนวทางการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์สุดเจ๋ง  ที่ใช่ สำหรับคนไทย ให้พร้อมท่องโลกดิจิทัลอย่างมั่นใจปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท สมัครด่วน วันนี้ถึง 4 มิถุนายน 2566 ที่  https://forms.gle/8WdtQdFSqVGDvsq87

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า หลังจาก ETDA เดินหน้า “โปรเจค ETDA Digital Citizen หรือ EDC ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล” เพื่อยกระดับทักษะคนไทยให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภายใต้ “หลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC” ที่เปรียบเสมือนแกนหลัก   ในการถ่ายทอดความรู้ไปยังคนไทยกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมหลักๆ 3 ส่วนที่เราได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐเเละเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วกว่า 30,000 คน นอกจากนี้ EDC ยังมีกิจกรรมพัฒนาเทรนเนอร์ภายใต้ชื่อ EDC Trainer เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เพื่อสร้างคนที่จะไปขยายผลให้คนไทยในกลุ่มต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ที่เรามีเทรนเนอร์ดิจิทัลในเครือข่าย แล้วกว่า 600 คนกระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันเรายังมีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย รวมถึงประเด็นที่เป็น Hot issue ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ปล่อยมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

            ทั้งนี้ เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ของการรู้เท่าทันภัยโลกดิจิทัล ภายใต้หลักสูตร EDC มีความยั่งยืน เกิดการนำไปต่อยอดสำหรับประยุกต์ใช้จริงมากยิ่งขึ้น ETDA จึงร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  สำนักข่าวไทย อสมท และ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) จึงจัดกิจกรรม EDC Pitching หรือชื่อเต็ม คือ ETDA Digital Citizen Pitching ภายใต้หัวข้อสุดท้าทาย “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น EDC Trainer ตลอดจนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ชาวออฟฟิศและประชาชนทั่วไป ทุก Gen ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับความรู้ ได้มาร่วมประชันไอเดียในการสร้างสรรค์แคมเปญ  กิจกรรม หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร EDC เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแคมเปญ กิจกรรม หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเป็นกลไกในการร่วมผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันภัยออนไลน์ พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ นำมาสู่การต่อยอดสู่การขยายผลของเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับ ETDA และพาร์ทเนอร์ในการร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยรู้เท่าทันภัยออนไลน์ต่อไปในอนาคต 

โดยกิจกรรม EDC Pitching เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 (เวลา 11.00 น.) สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เราไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา ขอแค่มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบแคมเปญ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น  รูป Infographic, โปสเตอร์รูปล้อเลียนบทความแผนภาพ หรือร่างแนวคิดที่จะใช้ผลิตสื่อในโครงการ เช่น สตอรี่บอร์ดแบบร่างสำหรับการออกแบบภาพ หรือ บทละคร บทภาพยนตร์ เป็นต้น  โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากงานของผู้อื่น รีบรวมทีมให้ได้ 3 คน (1 ทีม สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น) แล้วสมัครส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/8WdtQdFSqVGDvsq87   

จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการพิจารณาผลงานของทุกทีมและคัดให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปต่อในกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ กับ EDC Pitching ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่เพจ ETDA Thailand ซึ่งทั้ง 10 ทีมจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop พัฒนาทักษะ ความคิด (ปั้น) โครงการ และ เทคนิคการ Pitching ให้ปังและสำเร็จ (How to take a pitch from good to great!) ไปกับทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดแคมเปญและสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมการลงมือพัฒนาแผนงานและเตรียมการ Pitching ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในช่วงวันที่ 1-13 กรกฎาคม 2566 ก่อนนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching รอบชิงชนะเลิศ ต่อเหล่าคณะกรรมการ ก่อนประกาศผลทีมผู้ชนะในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินเงินรางวัล 50,000 บาท  พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล รางวัลอันดับ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล รางวัลอันดับ เงินรางวัล 15,000 บาท  พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัล ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ https://www.dek-d.com/activity/62182/ 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.